Skip to content Skip to footer
o_nas

Dbamy o zaufanie naszych klientów

O nas

Innowacyjne pomysły w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem dbającym o dobrą organizację pracy o czym świadczy uzyskany w marcu 2011 roku Certyfikat ISO 9001:2008 – systemu zarządzania jakością w zakresie: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Zastosowanie powyższego systemu w naszej firmie jest decyzją wynikającą z wewnętrznych potrzeb nadzoru nad realizowanymi procesami jak i celu, jakim jest stałe doskonalenie obsługi klienta poprzez coraz lepsze spełnianie jego oczekiwań. Wdrażanie systemu zarządzania jakością potraktowaliśmy jako proces stały, podlegający systematycznej ocenie opartej na kierunkach działań wynikających z naszej polityki jakości.

01. Certyfikat ISO 9001:2008
02. Instalacja do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów płynnych
0
lat doświadczenia
0
osób zatrudniamy
0
Zestawów ciężarowych
0
Decyzje i pozwolenia
Oferta

Poznaj naszą kompleksową ofertę

Decyzje

Logo-powiat-kutno
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenie na przetwarzanie i zbieranie odpadów:
– Decyzja Nr ŚRIV.7243.2.2023.HP
Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:
– Decyzja Nr RŚ.6233.16.2015, z dn. 21.07.2015 r.

Dotacje

dotacje
2006 UE
W 2006 roku Firma otrzymała dotację z UE - Umowa nr Z/2.10/III/3.4/0424/06/U/0169/06 o dofinansowaniu Projektu "Rozszerzeniu zakresu świadczonych usług poprzez pozyskanie nowych powierzchni magazynowych nr Projektu Z/10/III/3.4/0424/2006 w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa. Dotacja ta pozwoliła na zakup nieruchomości zabudowanej, w której obecnie mieści się siedziba firmy.
2013 UE (EFRR) oraz Budżet Państwa
W 2013 roku Firma otrzymała Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Nazwa inwestycji "Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w ramach osi priorytetowej III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013"

Całkowita wartość projektu: 2 716 209,00
Kwota dofinansowania z EFRR 1 274 520,35
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 224 915,35
Nazwa Beneficjenta : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18
Kontakt

Dane kontaktowe

Chcesz skorzystać z naszej oferty? A może masz dodatkowe pytania? Zadzwoń lub napisz! Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania.

Dane firmowe

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński
ul. Sklęczkowska 1899-300 Kutno
​NIP: 775 209 80 05REGON: 473277040