Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W ramach współpracy w zakresie obsługi przedsiębiorstw i instytucji oferujemy pomoc związaną z przygotowaniem i wystawieniem dokumentacji:

  • prowadzimy w imieniu przedsiębiorcy ewidencję odpadów (karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu prowadzone odrębnie dla każdego odpadu) oraz wymagane sprawozdania
  • opracowujemy wnioski o uzyskanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
  • oferujemy doradztwo ADR
  • opracowujemy instrukcje postępowania z odpadami
  • pomagamy zminimalizować koszty związane z gospodarowaniem odpadami