Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarowania odpadami. Posiadamy wymagane decyzje na zbieranie, wytwarzanie, przetwarzanie, unieszkodliwianie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Uruchomiona w 2013 r. instalacja do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów płynnych sprawiła, że jesteśmy ostatnim ogniwem w gospodarce odpadami dla poszczególnych odpadów ( zakwalifikowanie odpadów na instalację – zgodnie z badaniami odpadów, które przeprowadzamy we własnym laboratorium bądź wykonujemy w firmach, z którymi na stałe współpracujemy w tym zakresie).
Odbieramy odpady przemysłowe pochodzące od firm produkcyjnych, małych i dużych przedsiębiorstw , instytucji publicznych i państwowych.

Wśród odbieranych odpadów są przede wszystkim:

  • odpady farb, lakierów i rozpuszczalników
  • emulsje olejowe, przepracowane oleje i odpady ropopochodne
  • wodne ciecze myjące
  • odpady z obróbki i powlekania metali
  • osady i szlamy
  • kwasy trawiące i alkalia
  • przeterminowane oraz niespełniające wymagań jakościowych produkty spożywcze, chemiczne, kosmetyczne
  • odpady z warsztatów samochodowych, czyściwa, filtry itp.
  • odpady z tworzyw sztucznych

W ramach kompleksowej współpracy naszym klientom zapewniamy podstawienie niezbędnych pojemników do zbierania czy segregowania odpadów, m.in. pojemniki DPPL, beczki 200 l, big-bagi a także ważenie odpadów na własnej certyfikowanej wadze.

SZCZEGÓŁOWA LISTA KODÓW ODBIERANYCH ODPADÓW

Nasza działalność obejmuje również usługi czyszczenia zbiorników magazynowych, separatorów, odstojników. Separatory wykorzystywane są przez firmy do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Są to elementy, które bardzo szybko mogą ulec zniszczeniu w wyniku niewłaściwej eksploatacji i konserwacji. Systematyczne czyszczenie i wykonywanie przeglądów zapobiega powstawaniu różnego rodzaju złogów, osadów i zanieczyszczeń a co za tym idzie daje możliwość ich długoletniego użytkowania. Oferujemy wydobycie odpadów ze zbiorników za pomocą specjalistycznego sprzętu lub ręcznie przez przeszkolony personel naszej firmy, w zależności od potrzeb.