Skip to content Skip to footer
​Firma EKOBUD działa na rynku krajowym od 01.11.2004 roku. ​

O nas

Początkowo firma świadczyła usługi w zakresie doradztwa gospodarki odpadami, jednakże w lipcu 2005 r. wraz z uzyskanym pozwoleniem wydanym przez Starostę Kutnowskiego rozszerzyliśmy profil naszej działalności o odbiór odpadów przemysłowych. Jesteśmy prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem dbającym o dobrą organizację pracy o czym świadczy uzyskany w marcu 2011 roku Certyfikat ISO 9001:2008 – systemu zarządzania jakością w zakresie: odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Zastosowanie powyższego systemu w naszej firmie jest decyzją wynikającą z wewnętrznych potrzeb nadzoru nad realizowanymi procesami jak i celu, jakim jest stałe doskonalenie obsługi klienta poprzez coraz lepsze spełnianie jego oczekiwań. Wdrażanie systemu zarządzania jakością potraktowaliśmy jako proces stały, podlegający systematycznej ocenie opartej na kierunkach działań wynikających z naszej polityki jakości.

onas_mala
onas_duza

Jako firma wykazujemy się innowacyjnymi pomysłami związanymi z działalnością w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W sierpniu 2013 roku uruchomiliśmy instalację do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów płynnych.Tym samym uzyskaliśmy nowe pozwolenie na zbieranie odpadów.

Priorytetem naszej działalności jest utrzymanie i doskonalenie zaufania zdobytego u dotychczasowych klientów, jak również zadowolenie nowych klientów poprzez zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński posiada numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami
(BDO): 000018013 nadany dn. 23.05.2018r.

Nasze założenia zobowiązujemy się realizować poprzez:

  • Systematyczną analizę potrzeb klienta oraz określenie jak najlepszych sposobów na zaspokojenie potrzeb stałych jak również nowych klientów,
  • Ciągłe rozszerzanie oferowanych usług,
  • Spełnianie wymagań wszystkich obowiązujących przepisów oraz norm, szczególnie w zakresie ochrony środowiska.
  • Wnikliwą analizę ewentualnych błędów tak, aby zapobiegać ich ponownemu powstawaniu.
  • Stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników mających wpływ na jakość świadczonych usług,
  • Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001,
  • Wdrażanie nowych rozwiązań w realizowanej działalności oraz modernizację taboru samochodowego,
  • Poddawanie okresowym audytom i przeglądom poszczególnych obszarów firmy celem doskonalenia sposobów i środków przeciwdziałających zagrożeniom i awariom.

Pragniemy aby dostosowywanie celów dotyczących jakości i środowiska do zmieniających się potrzeb na rynku, wdrażanie nowych rozwiązań w realizowanej działalności gwarantowały coraz wyższą jakość usług oraz wzrost konkurencyjności naszej firmy na rynku branżowym. Dokładamy również wszelkich starań, aby model współpracy był dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Oferta

Poznaj naszą kompleksową ofertę